Lekarz hematolog

Opis placówki medycznej:

Zamość, nazywany Perłą Renesansu, Padwą Północy, Miastem Arkad, to idealne miasto twierdza, założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej. Uznany za pomnik historii wpisany został w1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność statutową z dniem 1 stycznia 2005r. na bazie zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu. Dzięki śmiałej decyzji władz miasta został w 100% oddłużony i obecnie jest podmiotem w pełni bilansującym się. Poczyniono wiele kroków w kierunku remontu licznych, zabytkowych obiektów szpitala, przeprowadzono informatyzację, wystąpiono o pozyskanie środków unijnych na modernizację zakładu rentgenodiagnostyki, planuje się zakupy nowego sprzętu diagnostyczno-zabiegowego. Zlikwidowano Oddział Położniczy, a jednocześnie otworzono w maju 2005r. nowoczesny 12-łóżkowy Oddział Hematologiczny, który jest drugim w województwie lubelskim oddziałem specjalistycznym po Ośrodku Klinicznym w Lublinie.
Personel naszego Szpitala stale podnosi i doskonali swoje umiejętności zawodowe, co zaowocowało zgodą konsultantów krajowych w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii, hematologii i pulmonologii na wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1
 • diagnostyka i leczenie nieprawidłowości krwi, np. niedokrwistości, nadkrwistości, małopłytkowości, nadpłytkowości, leukocytozy, leukopenii. Diagnostyka i leczenie zaburzeń krzepnięcia krwi. Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych i śledziony. Diagnostyka i leczenie ostrych białaczek. Diagnostyka i leczenie przewlekłych mieloproliferacji (m.in. przewlekłej białaczki szpikowej, czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i samoistnego zwłóknienia szpiku).Diagnostyka i leczenie chłoniaków złośliwych (ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych), w tym chłoniaków przebiegających w formie białaczkowej (np. przewlekła białaczka limfocytowa, białaczka włochatokomórkowa). Diagnostyka i leczenie chorób immunoproliferacyjnych (np. szpiczak plazmocytowy, białaczka plazmocytowa).

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: hematologia
 • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lat
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
 • zakwaterowania – mieszkanie służbowe