Lekarz ginekolog

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza

Оddział Ginekologiczno - Położniczy z Oddziałem Noworodkowym Рoradnia Ginekologiczno-Położnicza

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Szczegółowe informacje na temat oddziału można znaleźć na stronie oddziału: http://www.szpital-biskupiec.pl/oddzialy/oddzial-ginekologiczno-polozniczy-z-oddzialem-noworodkowym

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1
 • szczegółowy zakres obowiązków jest określany indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danego oddziału

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: ginekologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lat
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka
 • pomoc mentora