Lekarz chorób zakaźnych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: lecznictwa szpitalnego, pomocy doraźnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji, diagnostyki oraz zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego.

Kadrę medyczną szpitala tworzy zespół z wieloletnim doświadczeniem i o wysokich kompetencjach.

W SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonują następujące oddziały szpitalne: wewnętrzny z podziałem kardiologii z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, otolaryngologiczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, chirurgiczny, anestezjologii intensywnej terapii, urazowo-ortopedyczny, urologiczny, zakaźny, rehabilitacji, szpitalny oddział ratunkowy oraz blok operacyjny.

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 2

Oddział Zakaźny liczy 24 łóżek znajdujących się w 12 salach jedno, dwu i trzyosobowych na I piętrze Budynku Z. Wszystkie sale posiadają śluzy z umywalka, własne łazienki z pełnym węzłem sanitarnym. Przy Oddziale znajduje się Izba Przyjęć czynna całą dobę oraz Poradnia Chorób Zakaźnych czynna w dniach wtpt.

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Rozpoznawanie stanów infekcyjnych w zakresie podstawowym, leczenie chorób zakaźnych, w tym odzwierzęcych, chorób wątroby, możliwości izolacji i kwarantanny.

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: chorób zakaźnych
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia