Lekarz chorób zakaźnych

ARION SZPITALE SP. Z O.O. ZOZ W BIŁGORAJU

Oddział zakaźny

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid-19.

W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 22 poradnie w tym 18 działa w ramach kontraktu z NFZ, oddziały rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Ponadto placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz zatrudnia lub współpracuje z ponad stu lekarzami oraz około 250 pielęgniarkami i położnymi.

Wymogi stanowiska:

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • specjalizacja: choroby zakaźne
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Wymiar czasu pracy i system:

 • 37,55 tygodniowo
 • równoważny system czasu pracy

Pracodawca  oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lat
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci