Lekarz chorób zakaźnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Oddział zakaźny

Opis placówki medycznej:

Zakres usług zdrowotnych świadczonych w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym:

 • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu: bakteryjne, wirusowe, inne…).
 • Posocznice.
 • Gorączka niejasnego pochodzenia.
 • Ostre biegunki infekcyjne.
 • Wirusowe zapalenia wątroby.
 • Choroby przewodu pokarmowego: wątroby, dróg żółciowych, żołądka, dwunastnicy, jelit (z wykonaniem badań endoskopowych: gastroskopia, kolonoskopia).
 • Zapalenia płuc.
 • Inne choroby zakaźne.

Oddział korzysta z pracowni USG, wyposażonej w nowoczesną aparaturę, dającą możliwość diagnostyki ultrasonograficznej, zwłaszcza w zakresie jamy brzusznej.

W placówce znajduje się również Pracownia Mikrobiologiczna, oferująca szeroki zakres badań mikrobiologicznych, m.in. badania bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem, badania bakteriologiczne krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, moczu, kału z identyfikacją i antybiogramem.

W Oddziale wykonywane są następujące badania diagnostyczne:

 • badania laboratoryjne wykonywane w pełnoprofilowym laboratorium analityczny
 • badania mikrobiologiczne wykonywane w Pracowni Mikrobiologii
 • badania radiologiczne, TK, MRI, endoskopowe wykonywane w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
 • badania EKG wykonywane na miejscu
 • badania biomolekularne wykonywane poza jednostką

W Oddziale wykonywana jest diagnostyka neuroinfekcji – badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (wykonywanie punkcji lędźwiowej), paracenteza jamy brzusznej.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 2

Do zadań Oddziału w szczególności należy:

 1. Diagnostyka i leczenie chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu: bakteryjne, wirusowe, inne).
 2. Diagnostyka i leczenie posocznic.
 3. Diagnostyka i leczenie gorączki niejasnego pochodzenia.
 4. Diagnostyka i leczenie ostrych biegunek infekcyjnych.
 5. Diagnostyka i leczenie wirusowego zapalenia wątroby.
 6. Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego: wątroby, dróg żółciowych, żołądka, dwunastnicy, jelit (z wykonaniem badań endoskopowych: gastroskopia, kolonoskopia).
 7. Diagnostyka i leczenie zapalenia płuc.
 8. Diagnostyka i leczenie innych chorób zakaźnych.
 9. Wykonywanie diagnostyki neuroinfekcji – badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (wykonywanie punkcji lędźwiowej), paracenteza jamy brzusznej.
 10. Zlecanie badań:  usg, mikrobiologicznych, m.in. badania bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem, badania bakteriologiczne krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, moczu, kału z identyfikacją i antybiogramem, laboratoryjnych, radiologicznych, TK, MRI, endoskopowych, badań biomolekularnych (wykonywane poza jednostką).
 11. Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.
 12. Szkolenie personelu medycznego.
 13. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja:  Lekarz chorób zakaźnych
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania – mieszkanie służbowe