Lekarz chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opis placówki medycznej:

SZPZOZ jest podmiotem leczniczym otwartym, który udziela porad ambulatoryjnych i ma pod opieką zadeklarowanych 10 500 pacjentów.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

 • specjalizacja: choroby wewnętrzne
 • doświadczenie zawodowe  3 lata po uzyskaniu specjalizacji 
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Czas pracy i system:

 • 37,55 tygodniowo

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lat;
 • wynagrodzenie (brutto): 8800 zł + wysługa lat zależna od stażu pracy;
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci