Lekarz chorób wewnętrznych, kardiolog

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

Oddział Internistyczny

Opis placówki medycznej:

Oddział Internistyczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia sercowopochodna), przewodu pokarmowego, schorzeniami układu oddechowego, układu moczowego, schorzeń reumatologicznych, chorób endokrynologicznych. Ponadto prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń przemiany materii (np. cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia wodno-elektrolitowe). Współpracując z pracowniami Szpitala, Oddział Internistyczny zapewnia pacjentom pełne zaplecze diagnostyczne, które obejmuje diagnostykę radiologiczną, badania USG, kompleksową diagnostykę laboratoryjną oraz diagnostykę endoskopową.
W Oddziale Internistycznym wykonuje się następujące procedury:
– badanie Holter EKG
– badanie Holter RR
– próby wysiłkowe
– echo serca

W Oddziale pracuje wykwalifikowany personel medyczny, w którego skład wchodzą lekarze specjaliści chorób wewnętrznych oraz specjaliści chorób endokrynologicznych. Personel medyczny przywiązuje dużą wagę do edukacji w zakresie propagowania prozdrowotnego stylu życia, profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu pokarmowego, układu krążenia, chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy. Lekarze oraz pielęgniarki są zobowiązani udzielać pacjentom wyczerpujących informacji na temat diety, leków, badań dodatkowych, trybu życia, rehabilitacji i wszystkich aspektów mających wpływ na zdrowie człowieka po wypisaniu z Oddziału.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 3

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  3 lata na stanowisku lekarz
 • specjalizacja: chorób wewnętrznych, kardiologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym

Czas pracy i system:

 • 37,5 tygodniowo 

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 •  pomoc w znalezieniu kursu języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka
 • pomoc prawna