Lekarz chorób wewnętrznych / internista

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Oddział Wewnętrzny z Pododdział Kardiologii

 Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: lecznictwa szpitalnego, pomocy doraźnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji, diagnostyki oraz zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego.

Kadrę medyczną szpitala tworzy zespół z wieloletnim doświadczeniem i o wysokich kompetencjach.

W SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonują następujące oddziały szpitalne: wewnętrzny z podziałem kardiologii z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, otolaryngologiczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, chirurgiczny, anestezjologii intensywnej terapii, urazowo-ortopedyczny, urologiczny, zakaźny, rehabilitacji, szpitalny oddział ratunkowy oraz blok operacyjny.

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 3

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii świadczy usługi z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń kardiologicznych. Wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt do diagnostyki kardiologicznej. W oddziale wykonywane są badania holterowskie, echokardiograficzne (Holter EKG i cisnieniowy) oraz badania prób wysiłkowych.

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: choroby wewnętrzne
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia