Lekarz chorób wewnętrznych/ internista

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Opis placówki medycznej:

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. jest jednostką, która buduje przyjazny model leczenia dopasowany do potrzeb każdego pacjenta.

Świadczymy usługi zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, porad specjalistycznych, diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji, opieki nad osobami starszymi w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i hospicjum oraz ratownictwa medycznego.

Zadaniem powstałej w 2009 roku spółki jest stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju, dlatego też stale utrzymujemy wysokie standardy świadczonych usług poprzez bieżące modernizacje, które poprawiają estetykę szpitala oraz wyposażamy oddziały naszej jednostki w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny.

Oferujemy sprawdzone i coraz nowocześniejsze metody leczenia, doświadczoną kadrę medyczną, bardzo dobre warunki pobytu oraz atmosferę przyjazną pacjentowi i jego bliskim.

Każdego dnia zapewniamy całodobową opiekę medyczną świadczoną przez wyspecjalizowany personel. Świadczymy kompleksowe usługi medyczne w zakresie:

DIAGNOSTYKI
RTG
USG – z możliwością badań Doplerowskich
EKG – z możliwością badań Holterowskich
gastroskopia, kolonoskopia i rektoskopii
pracownia nieinwazyjnej diagnostyki serca – z badaniem próby wysiłkowej i ECHO serca
laboratorium analityczne i mikrobiologiczne;
LECZENIA SZPITALNEGO
Oferujemy leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, ginekologii i położnictwa, neonatologii.

PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
Chirurgiczna, urazowo- ortopedyczna, położniczo-ginekologiczna, diabetologiczna, kardiologiczna.

REHABILITACJI
Ambulatoryjnej w ramach szeregu pracowni kinezy i fizykoterapii m.in.: światłolecznictwa w tym laseroterapia, magnetoterapii, masażu.

OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I TERMINALNEJ
Oferujemy pobyty stacjonarne w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla osób wymagających stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w tym również dla wentylowanych mechanicznie. Świadczymy również specjalistyczną opiekę dla osób chorych znajdujących się w stanach terminalnych w formie hospicjum domowego.

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zabezpieczenie świadczeń popołudniowo – nocnej i świątecznej, opieki pielęgniarskiej oraz lekarskiej w formie wyjazdowej i ambulatoryjnej.

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Zespoły wyjazdowe: dwa specjalistyczne i dwa podstawowe stacjonujące w bazach wyjazdowych na terenie Bytowa i Miastka.

Na terenie obiektów szpitalnych dysponujemy również miejscem wyznaczonym do lądowania dla śmigłowców ratowniczych i parkingami dla samochodów osobowych.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 2
  • Pełny opis stanowiska – KLIKNIJ TU

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: choroby wewnętrzne
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywny
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia