Lekarz chorób wewnętrznych/ internista

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z/ s w Kup

Oddział Chorób Wewnętrznych

Opis placówki medycznej:

Szpital w Kup jest szpitalem typowo zachowawczym, oprócz Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu funkcjonują: Oddział Chorób Płuc, Oddział Geriatryczny, Oddział Reumatologiczny i bardzo dobrze rozwinięty Dział Fizjoterapii. Jednoczasowo w Szpitalu w Kup dyżuruje 2 lekarzy. W Szpitalu działa całodobowa Izba Przyjęć.

Oddział Chorób Wewnętrznych liczy 32 łóżka, zajmuje się głownie diagnostyką i leczeniem schorzeń układu pokarmowego i układu krążenia. Dysponuje w pełni wyposażoną pracownią endoskopową (gastroskopia, kolonoskopia), nowoczesnym sprzętem USG, zestawem do prób wysiłkowych i badań holterowskich. Przyjęcia do Oddziału mają charakter pilny i stabilny, z przewagą przyjęć stabilnych. W strukturze Oddziału znajduje się sala intensywnego nadzoru kardiologicznego (4 łóżka).

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 2
 • opis stanowiska/obowiązki: Diagnostyka i leczenie chorych , zgodnie z profilem Oddziału Chorób Wewnętrznych, orzekanie o stanie zdrowia. Udzielanie konsultacji specjalistycznych dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: posiadana specjalizacja
 • specjalizacja: choroby wewnętrzne lub pokrewna
 • znajomość języka polskiego w mowie (komunikatywny) i piśmie (do wypełniania dokumentacji medycznej
 • umiejętność nawiązywania szybkiego i dobrego kontaktu z pacjentami
 • konieczna podstawowa znajomość obsługi programów komputerowych
 • rzetelność, precyzja i dokładność
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

 • 37:55
 • dyżury lekarskie

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lata
 • wynagrodzenie (brutto): 9 000 zł
 • rodzaj zatrudnienia: do ustalenia
 • pomocy w zorganizowaniu szkoły dla dzieci