Lekarz chorób wewnętrznych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

Oddział chorób wewnętrznych

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  2 lata po uzyskaniu specjalizacji
 • specjalizacja: choroby wewnętrzne
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

 • 37,55 tygodniowo;
 • dyżury medyczne po godzinach normalnej ordynacji.

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lat;
 • wynagrodzenie (brutto): 6750,00 zł + wysługa lat zależna od stażu; pracy lub  11 200,00 zł na kontrakcie;
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia;
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania;
 • kurs języka polskiego;
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci;
 • pomoc w znalezieniu pracy dla współmałżonka
 • pomoc psychologa, informatyka.   

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland:  

 • pomoc mentora