Lekarz chorób wewnętrznych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

Oddział chorób wewnętrznych

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe:  2 lata po uzyskaniu specjalizacji
  • specjalizacja: choroby wewnętrzne
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

  • 37,55 tygodniowo;
  • dyżury medyczne po godzinach normalnej ordynacji

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: 5 lat
  • wynagrodzenie (brutto): 6750,00 zł + wysługa lat zależna od stażu; pracy lub  11 200,00 zł na kontrakcie
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
  • pomoc psychologa, informatyka