Lekarz chorób wewnętrznych

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

Oddział Chorób Wewnętrznych

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

ZOZ we Włoszczowie prowadzi działalność leczniczą, profilaktyczną i rehabilitacyjną. Głównym celem zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludność poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

Wymogi stanowiska:

  • doświadczenie zawodowe: 3 lata 
  • specjalizacja: choroby wewnętrzne
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Wymiar czasu pracy i system:

  • 37,55 tygodniowo
  • dyżury

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: 5 lat
  • wynagrodzenie (brutto): 6750 zł/ od 50 zł za godzinę
  • forma zatrudnienia: do uzgodnienia