Lekarz chorób wewnętrznych

Opis placówki medycznej:

SPZZOZ w Przysusze posiada w swej strukturze:

Szpital, POZ, Poradnie Specjalistyczne

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

  • specjalizacja: choroby wewnętrzne
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym

Czas pracy i system:

  • 37,5 tygodniowo

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: 5  lat
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę