Lekarz chorób wewnętrznych

SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE

Oddział Internistyczno - Kardiologicznym

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Szpital Ogólny im dr Witolda Ginela w Grajewie prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu szpitalnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

W Oddziale Internistyczno – Kardiologicznym prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych: kardiologicznych, pulmonologicznych, diabetologicznych, gastroenterologicznych, hematologicznych, endokrynologicznych.
Oddział dysponuje także stałym dostępem do badań obrazowych takich jak RTG i USG, Tomografia Komputerowa oraz badań endoskopowych takich jak gastroskopia i kolonoskopia.
W oddziale wykonywana jest dodatkowo diagnostyka kardiologiczna. Funkcjonuje Pracownia Echokardiografii, Pracownia Holterowska i EKG.

Oddział dysponuje pełną diagnostyką kardiologiczną zarówno inwazyjną jak i nieinwazyjną. Pełni całodobowe dyżury kardiologiczne z możliwością 24h dostępu do diagnostyki inwazyjnej i angioplastyki wieńcowej.
Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ok. 2072 osób.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: choroby wewnętrzne
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia:  do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland:

 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka
 • pomoc mentora