Lekarz chirurgii ogólnej

Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie

Oddział Chirurgii Ogólnej

 Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

ZOZ we Włoszczowie prowadzi działalność leczniczą, profilaktyczną i rehabilitacyjną. Głównym celem zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludność poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

Wymogi stanowiska:

  • doświadczenie zawodowe: 3 lata
  • specjalizacja: chirurgia ogólna
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Wymiar czasu pracy i system:

  • 37,55 tygodniowo
  • dyżury medyczne

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: 5 lat
  • wynagrodzenie (brutto): ok. 6750 zł , stawka dyżurowa od 50 zł
  • forma zatrudnienia: do uzgodnienia