Lekarz chirurgii naczyniowej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Chirurgia Naczyniowa

Opis placówki medycznej:

Gwarantowanie wysokiej jakości usług w ochronie zdrowia jest czynnikiem oczekiwań współczesnego społeczeństwa oraz zmian zachodzących w samym systemie ochrony zdrowia. Społeczne oczekiwania dotyczące jakości nie ograniczają się tylko do wdrożenia nowych procedur medycznych, ale kładą duży nacisk przede wszystkim na jakość udzielonych świadczeń. Obecnie pacjenci oczekują wyczerpujących i zrozumiałych informacji związanych ze stanem zdrowia i otrzymywanymi świadczeniami, chcą współdecydować w sprawach własnego zdrowia . Wymagania pacjentów wzrastają, a to zobowiązuje do ciągłego poszukiwania skutecznych mechanizmów podnoszących jakość świadczonych usług. W naszym ZOZ, jakość jest podstawą skutecznego funkcjonowania. Wysiłek i zaangażowanie pojedynczych osób nie zapewnia sukcesu. Jakością muszą zajmować się wszyscy nasi pracownicy.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 3
  • praca w nowo tworzonym oddziale

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: chirurgia naczyniowa
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia