Lekarz chirurg

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid-19.

Obszarem działania Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest teren Województwa Zachodniopomorskiego, szczególnie obszar byłego województwa koszalińskiego oraz część województw: słupskiego i pilskiego. Aktualnie, głównymi odbiorcami świadczeń Szpitala jest populacja około 600.000 osób zamieszkujących wschodnie tereny województwa zachodniopomorskiego. W ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej działa:

 • Blok Operacyjny
 • Pracownia Endoskopowa
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej

Obsługiwany sprzęt:

 • Zestaw laparoskopowy
 • Defibrylator-przenośny
 • Diatermia
 • EKG
 • Ga/Videogastroskop
 • Inhalatory
 • Kapnograf
 • Kardiomonitor stacjonarno-przenośny
 • Lampy operacyjne
 • La/ Wózek pod zestaw laparoskopowy
 • Myjnia ultradźwiękowa UMD-642
 • Pompy infuzyjne
 • Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe
 • Rektoskop optyczny
 • Ssak elektryczny
 • Videodudenoskop
 • Zestaw ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek wraz z
 • zestawem do zabiegów kruroskopowych
 • aparat USG
 • zestaw rentgenowski z ramieniem C

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 2 
 • Lista zabiegów operacyjnych – różne: operacje laparoskopowe, zabiegi diagnostyczne laparoskopowe, rektoskopia, kaniulizacje dużych żył, pobieranie wycinków do badań histopatologicznych, pobieranie węzłów chłonnych do badań hist. pat., punkcje jamy otrzewnej, amputacje w zakresie kończyn dolnych, amputacje w zakresie kończyn górnych, wycięcie tkanek martwiczych w oparzeniu, wycięcie tkanek martwiczych w odmrożeniu, wycięcie tkanek martwiczych w odleżynach, punkcje jamy opłucnej, usuwanie ciał obcych z tkanek miękkich, operacje nowotworów j. cienkiego i okrężnicy – resekcje, hemikolekt, operacje nowotworów odcinka esiczo-odbytniczego – odjęcie przednie, operacje nowotworów odbytnicy i odbytu – brzuszno-kroczowe, operacje nowotworów wątroby, dróg żółciowych i trzustki, operacje nowotworów przestrzeni zaotrzewnowej – wycięcie, operacje czerniaków – wycięcie, operacje innych nowotworów skóry – wycięcie, operacje nowotworów sutka u kobiet i mężczyzn – odjęcie proste i poszerzone, operacje nowotworów tarczycy – wycięcie całkowite, operacje nowotworów wtórnych układu trawiennego – wycięcie, operacje nowotworów niezłośliwych tkanek miękkich – wycięcie, operacje nowotworów niezłośliwych sutka – wycięcie, operacje nowotworów niezłośliwych tarczycy – wycięcie, operacje tarczycy – wole proste, guzowate, nadczynne – częściowe wycięcie, inne operacje tarczycy – wycięcie torbieli, poj. guzków, operacje różnego typu w owrzodzeniach podudzi, operacje żylaków odbytu, drenaż ropniaka opłucnej, operacje odmy opłucnej, resekcje żołądka, pyloroplastyka, vagotomia, szycie przedziurawionego wrzodu, gastrektomia, operacje żylaków przełyku, operacje wyrostka robaczkowego i powikłań pozapalnych, operacje wszystkich typów przepuklin i powikłań, operacje ostrego niedokrwienia jelit, operacje uchyłkowatości jelit, operacje szczeliny odbytu i przetok około odbytniczych, operacje ropni około odbytniczych, drenaż ropni wątroby, operacje kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, operacje naprawcze dróg żółciowych, operacja guzów brodawki Vatera, operacje krwawień z przewodu pokarmowego, usunięcie łagodnych zmian w sutku, nacięcie ropni i ropowic, wycięcie torbieli włosowej, drenaż opłucnej w przyp. odmy i krwiaka, zaopatrywanie operacyjne ran serca i płuc, zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń wątroby, zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń śledziony, zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń żołądka i jelit, zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń innych narządów jamy brzusznej, zaopatrywanie ran głowy, tułowia, szyi i kończyn, usuwanie ciał obcych przewodu pokarmowego, kończyn i tułowia.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: chirurgia
 • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia