Lekarz chirurg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Opis placówki medycznej:

W ramach prowadzonej działalności SPZOZ udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych.

Zapewnia także świadczenia zdrowotne w Szpitalu Powiatowym, jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga leczenia w oddziale stacjonarnym. Sprawuje opiekę w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w miejscu zamieszkania, dokonuje oceny stanu zdrowia ludności oraz określa potrzeby w zakresie ich zaspakajania, a także obejmuje opieką zapobiegawczą populację wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Prowadzi również badania profilaktyczne w miejscu pracy i nauczania, czynne poradnictwo.

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 2
  • Oddział liczy 40 łóżek w tym 2 intensywnej opieki medycznej. Oddział zapewnia całodobową diagnostyką laboratoryjną, obrazową, endoskopową z leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń chirurgicznych, zwłaszcza wymagających pilnego leczenia. W oddziale wykonujemy szeroki zakres zabiegów operacyjnych w szczególności zabiegi w zakresie:– chirurgii jamy brzusznej,– chirurgii endokrynologicznej,– chirurgii układu żylnego.

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: chirurgia
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia