Lekarz chirurg

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Oddział Chirurgiczny

Opis placówki medycznej:

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 4

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: uznana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – chirurgia
  • po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia na samodzielne wykonywanie zawodu lekarza i uzyskania prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Czas pracy i system:

  •  Przeciętnie 37,55 tygodniowo w godzinach dopołudniowych oraz pełnienie dyżurów w dni powszednie, dni dodatkowo wolne oraz dni ustawowo wolne

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: na czas ważności dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • wynagrodzenie (brutto): Lekarz ze specjalizacją – wynagrodzenie zasadnicze 8211 zł + ew. dodatek za wysługę lat, Lekarz bez specjalizacji – wynagrodzenie zasadnicze – 6739 zł ew. dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie za pełnienie dyżurów medycznych.
  • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna
  • pomoc w znalezieniu zakwaterowania, docelowo możliwość wynajęcia mieszkania.