Lekarz chirurg

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem urazowo-ortopedycznym

Opis placówki medycznej:

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym zajmuje się leczeniem pacjentów zarówno w formie leczenia operacyjnego jak i zachowawczego.

W Oddziale wykonywany jest szeroki profil zabiegów chirurgicznych z zakresu chirurgii ogólnej, urazowej oraz naczyniowej. Zabiegi wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik chirurgicznych takich jak laparoskopia i artroskopia. Ponad to wykonywane są zabiegi operacyjne wynikające z innych stanów nagłych.

W przypadku chirurgii ogólnej na Oddziale wykonuje się m.in. następujące procedury: operacje kamicy pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i klasyczną, operacje wyrostka robaczkowego, operacje dróg żółciowych, operacje przepuklin: pachwinowych, brzusznych, operacje przewodu pokarmowego, żołądka, jelita cienkiego i grubego, stabilizacje zewnętrzne i wewnętrzne w złamaniach kończyn, artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu kolanowego.

Aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę oddział współpracuje m.in. z Pracownią Endoskopii, gdzie wykonywane są badania diagnostyczne przewodu pokarmowego. Współpraca obejmuje również inne komórki tj. Pracownię Ultrasonografii, Pracownię Radiologii czy Tomografii Komputerowej, która umożliwia szeroką diagnostykę oraz wszechstronną, specjalistyczną opiekę nad chorymi zapewniając, tym samym kompleksowe świadczenia.

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym wyposażono w sale intensywnej opieki chirurgicznej i odcinek pooperacyjny, natomiast na Bloku Operacyjnym, na potrzeby Oddziału, wydzielone są nowoczesne sale operacyjne

W ścisłej współpracy z Zespołem Leczenia Rehabilitacyjnego prowadzone jest usprawnianie ruchowe pacjentów w okresie pooperacyjnym.

 

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 3

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: chirurgia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym

Czas pracy i system:

 • 37,5 tygodniowo

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 •  pomoc w znalezieniu kursu języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka
 • pomoc prawna