Lekarz chirurg

Szpital powiatowy w Pyrzycach

Oddział chirurgii

Opis placówki medycznej:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu:
– szpitalnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,

– ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

– stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne – świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

1. ODDZIAŁY:
– Izba Przyjęć
– Oddział Chorób Wewnętrznych
– Oddział Chirurgiczny
– Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Blok Operacyjny

2. PORADNIE:
– Poradnia Chirurgii Ogólnej
– Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
– Poradnia Preluksacyjna
– Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
– Poradnia Kardiologiczna
– Poradnia Urologiczna
– Poradnia Pulmonologiczna
– Poradnia Diabetologiczna
– Poradnia Endokrynologiczna
– Poradnia Medycyny Sportowej

3. PRACOWNIE:
– Pracownia Fizjoterapii
– Pracownia RTG
– Pracownia USG
– Pracownia Endoskopowa

4. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

5. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA: NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1
 • Praca na oddziale chirurgii ogólnej, praca na bloku operacyjnym, praca na Izbie Przyjęć, praca w poradni chirurgii ogólnej.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  6 miesięcy
 • specjalizacja: chirurgia
 • znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym
 • – Dobry kontakt z pacjentem
  – Praca w zespole
  – Empatia
  – Zdolności manualne
  – Umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego i wyciągania wniosków.

Czas pracy i system:

 • 37,55 tygodniowo

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lat
 • wynagrodzenie (brutto): od 120 PLN 
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka – w zależności od specjalizacji