Lekarz anestezjolog

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: lecznictwa szpitalnego, pomocy doraźnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji, diagnostyki oraz zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego.

Kadrę medyczną szpitala tworzy zespół z wieloletnim doświadczeniem i o wysokich kompetencjach.

W SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonują następujące oddziały szpitalne: wewnętrzny z podziałem kardiologii z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, otolaryngologiczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, chirurgiczny, anestezjologii intensywnej terapii, urazowo-ortopedyczny, urologiczny, zakaźny, rehabilitacji, szpitalny oddział ratunkowy oraz blok operacyjny.

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 3

Stanowiska znieczulenia:

Blok Operacyjny – 3 sale operacyjne,
Oddział Położniczy – sala cięć cesarskich,
Oddział Ginekologiczny – sala zabiegowa,
Oddział Laryngologiczny – sala operacyjna i endoskopowa,
Oddział Urologiczny – sala endoskopowa,
Oddział Chirurgiczny – sala endoskopowa, sala zabiegowa,
Oddział Ortopedyczny – sala zabiegowa,
SOR – sala operacyjna.
Dział Anestezjologii umożliwia znieczulenie do zabiegów w istniejących w szpitalu specjalnościach zabiegowych.

Oddział Intensywnej Terapii 5 stanowisk leczniczych. Umożliwia leczenie dorosłych chorych w stanie zagrożenia życia, a w szczególności: z niewydolnością oddechową, wstrząsem, urazami, zatruciami, zaburzeniami metabolicznymi i wodno elektrolitowymi, chorych pooperacyjnych.

W Oddziale możliwe jest monitorowanie chorych, prowadzenie sztucznej wentylacji płuc, farmakoterapii, żywienia parenteralnego. Oddział Intensywnej Terapii zapewnia prowadzenie zabiegów reanimacyjnych na terenie Szpitala.

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: anestezjologia
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia