Lekarz anestezjolog

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu Covid)

Opis placówki medycznej:

Oddział Intensywnej Terapii dysponuje 4 stanowiskami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt:
– respiratory,
– kardiomonitory,
– pulsoksymetry.
Oddział Anestezjologii dysponuje 10 stanowiskami znieczulenia wyposażonymi w aparat do znieczulania i sprzęt monitorujący.

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 5

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: anestezjologia
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia