Lekarz anestezjolog

Zamojski Szpital Niepubliczny

Dział Anestezjologii

Opis placówki medycznej:

Zamość, nazywany Perłą Renesansu, Padwą Północy, Miastem Arkad, to idealne miasto twierdza, założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej. Uznany za pomnik historii wpisany został w1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność statutową z dniem 1 stycznia 2005r. na bazie zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu. Dzięki śmiałej decyzji władz miasta został w 100% oddłużony i obecnie jest podmiotem w pełni bilansującym się. Poczyniono wiele kroków w kierunku remontu licznych, zabytkowych obiektów szpitala, przeprowadzono informatyzację, wystąpiono o pozyskanie środków unijnych na modernizację zakładu rentgenodiagnostyki, planuje się zakupy nowego sprzętu diagnostyczno-zabiegowego. Zlikwidowano Oddział Położniczy, a jednocześnie otworzono w maju 2005r. nowoczesny 12-łóżkowy Oddział Hematologiczny, który jest drugim w województwie lubelskim oddziałem specjalistycznym po Ośrodku Klinicznym w Lublinie.
Personel naszego Szpitala stale podnosi i doskonali swoje umiejętności zawodowe, co zaowocowało zgodą konsultantów krajowych w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii, hematologii i pulmonologii na wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 1
  • Dział Anestezjologii wykonuje większość z powszechnie stosowanych znieczuleń regionalnych, dotyczy to blokad centralnych i obwodowych oraz stosuje różne metody znieczulenia ogólnego dostosowane do wieku, stanu zdrowia i rodzaju wykonywanych zabiegów diagnostycznych i operacyjnych. Personel Działu Anestezjologii prowadzi opiekę pooperacyjną w ramach sali wyburzeń oraz udziela świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów innych oddziałów w stanach zagrożenia życia. Personel uczestniczy również w prowadzeniu terapii przeciwbólowej pacjentów oddziałów zabiegowych. Dział Anestezjologii dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną zapewniającą wysoki standard postępowania w całym procesie leczniczym oraz gwarantującą bezpieczeństwo pacjentów w czasie zabiegu operacyjnego.

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: anestezjologia
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: 5 lat
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia