Lekarz anestezjolog

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Zespół medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii uczestniczy we wszystkich zabiegach operacyjnych (leczniczych i diagnostycznych) wykonywanych w Szpitalu. Naszym zadaniem jest bezpieczne przeprowadzenie Pacjenta przez zabieg i okres pooperacyjny. W zakresie anestezjologii zajmujemy się m.in. wykonywaniem:

znieczuleń ogólnych złożonych,
znieczuleń dożylnych, w tym całkowitych (TIVA),
całkowitych znieczuleń wziewnych (VIMA),
znieczuleń podpajączynówkowych i zewnątrzoponowych,
złożonych blokad centralnych (CSE),
innych interwencji, np. reanimacji, zakładania cewników do żył centralnych oraz elektrod do czasowej stymulacji serca.

Nasz zespół jest również odpowiedzialny za leczenie Pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, takich jak:

ciężkie zespoły kardiologiczne, np. po nagłym zatrzymaniu krążenia,
ciężkie stany pooperacyjne,
urazy wielonarządowe i czaszkowo-mózgowe,
zespoły niewydolności oddechowej,
śpiączki różnego pochodzenia.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 4

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: anestezjologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka
 • pomoc mentora