Lekarz anestezjolog

Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiający monitorowanie licznych parametrów życiowych. Posiadamy szerokie możliwości diagnostyczne w oparciu o istniejące w szpitalu pracownie. W zakresie anestezjologii świadczymy usługi dla wszystkich oddziałów zabiegowych szpitala.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1
 • współuczestnictwo w zabiegach operacyjnych wykonywanych w szpitalu, bezpieczne przeprowadzenie pacjenta przez zabieg i okres pooperacyjny;
  wykonywanie znieczuleń do zabiegów w trybie planowym i ostro dyżurowym;
  leczenie chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, a także ciężkich niewydolności wielonarządowych.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • 37,5 tygodniowo

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): zależne od posiadanego wykształcenia
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę