Lekarz anestezjolog

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku jest największym na Podlasiu ośrodkiem diagnostyczno – leczniczym dla dzieci i młodzieży. Realizuje wielospecjalistyczne świadczenia medyczne w systemie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.
Szpital rozpoczął działalność w 1988r. jest nowoczesnym, pełnoprofilowym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. W 15 klinikach i oddziałach hospitalizowanych jest rocznie prawie 20 tys. osób a w 35 poradniach specjalistycznych leczy się prawie 140 tys. pacjentów. 

Opis stanowiska:

  • współuczestnictwo w zabiegach operacyjnych wykonywanych w szpitalu, bezpieczne przeprowadzenie pacjenta przez zabieg i okres pooperacyjny,
  • wykonywanie znieczuleń ogólnych i przewodowych do zabiegów w trybie planowym i ostro dyżurowym we wszystkich Oddziałach Szpitala – również u najmłodszych pacjentów,
  • leczenie chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, a także ciężkich niewydolności wielonarządowych.
  • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń 

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia:  do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia