Lekarz anestezjolog

SP ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opis placówki medycznej:

ODDZIAŁ ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

1. ANESTEZJOLOGII – obejmuje 7 stanowisk do znieczulenia

Wykonujemy znieczulenia: ogólne złożone, znieczulenia dożylne, sedacje, znieczulenia podpajęczynówkowe, znieczulenia zewnątrzoponowe, blokady splotów nerwowych i regionalne dożylne. Wykonujemy czynności w zakresie: reanimacje, zakładanie cewników do żył centralnych, zakładanie elektrod do czasowej stymulacji serca, konsultacje chorych w oddziałach oraz przygotowanie chorych do planowych i nagłych operacji i cięć cesarskich. Posiadamy 2 stanowiska nadzoru poznieczuleniowego

2. INTENSYWNEJ TERAPII – obejmuje 5 stanowisk dla pacjentów

Sala czterołóżkowa i separatka. Oddział spełnia wszystkie kryteria do prowadzenia prawidłowej terapii chorych w bezpośrednim zagrożeniu życia, stanów po reanimacjach, stanów pooperacyjnych, urazów wielonarządowych, niewydolności oddechowej, nerek i wielonarządowej, we wstrząsie septycznym i posocznicy, stanów po próbach samobójczych.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 2
 • ODDZIAŁ DYSPONUJE OBECNIE:– 8 respiratorami,– 2 aparatami do terapii nerkozastępczej,

  – bronchofiberoskopem,

  – aparatem RTG przyłóżkowym,

  – aparatem USG,

  – 4 aparatami do monitorowania hemodynamiki,

  – aparatem do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego,

  – pompami infuzyjnymi do podawania leków,

  – pompami objętościowymi do żywienia enteralnego i paranteralnego,

  – ogrzewaczami pacjenta,

  – pełnym monitorowaniem wszystkich parametrów życiowych na każdym stanowisku oraz monitorowaniem tych parametrów na stanowisku centralnym w punkcie pielęgniarskim.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: anestezjologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia

Dodatkowa pomoc ze strony projektu MedMobilityPoland:

 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w znalezieniu pracy dla współmałżonka
 • pomoc mentora