Lekarz anestezjolog

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opis placówki medycznej:

W Oddziale Intensywnej Terapii znajduje się 10 stanowisk intensywnej terapii, wyposażonych zgodnie z obowiązującymi standardami i znajdujących się w klimatyzowanych przestronnych pomieszczeniach. Oddział posiada dobrą komunikację ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Blokiem Operacyjnym, Zakładem Diagnostyki Obrazowej i lądowiskiem dla helikopterów sanitarnych na dachu budynku Szpitala. Lokalizacja Oddziału pozwala na szybkie i bezkolizyjne przemieszczanie pacjentów w zależności od potrzeb i decyzji diagnostyczno-operacyjnych.

Przyjmujemy i leczymy pacjentów z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, po urazach wielonarządowych w przebiegu zakażeń powikłanych wstrząsem septycznych nieprzytomnych, po zatrzymaniu krążenia, zatruciach, po rozległych zabiegach operacyjnych. W leczeniu naszych pacjentów wspomaga nas nowoczesna aparatura umożliwiająca prowadzenie wentylacji zastępczej, monitorowania inwazyjnego. Dializy nerek, wątroby czy nowoczesnych technik wspierających pracę serca . W procesie diagnostycznym wspiera nas Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Mikrobiologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz konsultanci z wszystkich oddziałów Szpitala. Rocznie przyjmujemy ok. 300-320 pacjentów.

Zespół doświadczonych lekarzy i pielęgniarek gwarantuje usługi na najwyższym poziomie. Oddział nasz posiada II referencji.

Anestezjologia posiada siedem stanowisk anestezjologicznych, czyli miejsc w których znieczulamy pacjentów do zabiegów operacyjnych, w tym cztery w obrębie nowoczesnego bloku operacyjnego. kwalifikujemy i przygotowujemy pacjentów do zabiegów operacyjnych. Rodzaj znieczulenia dostosowujemy indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego stanu, rodzaju zabiegu, czy indywidualnego życzenia. Wykonujemy także znieczulenie pacjentów ambulatoryjnych w tzw. „małej chirurgii” i „chirurgii jednego dnia”.

Prowadzimy również terapię bólu pooperacyjnego u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Szpitala posiada certyfikat „Szpital bez bólu”. Do terapii bólu wykorzystujemy różne techniki anestezjologiczne oraz środki farmakologiczne. W szpitalu funkcjonuje również poradnia zajmująca się zwalczaniem bólu przewlekłego w trosce o najbardziej cierpiących pacjentów.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 2

Do zadań Oddziału w szczególności należy:

1. W zakresie anestezjologii:

 • kwalifikacja pacjentów szpitalnych do znieczulenia z oceną ryzyka okołooperacyjnego,
 • prowadzenie znieczuleń zgodnie z obowiązującym standardami,
 • stała gotowość do podjęcia czynności reanimacyjnych ,
 • utrzymanie w stałej sprawności sprzętu i aparatury medycznej,
 • prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Szpitalu,
 • szkolenie personelu medycznego.

2. W zakresie intensywnej terapii:

 • przyjmowanie do oddziału pacjentów w stanie zagrożenia życia,
 • podtrzymywanie i stabilizacja czynności życiowych przy użyciu stosownej aparatury medycznej i leków,
 • prowadzenie wielospecjalistycznego postępowania diagnostycznego,
 • prowadzenie wielospecjalistycznego postępowania terapeutycznego,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w ZOZ,
 • szkolenie personelu medycznego.

Oddział posiada drugi stopień referencyjny.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: anestezjologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

 •  do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania – mieszkanie służbowe