Lekarz anestezjolog

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Covid

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid-19.

Oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną gwarantującą szybkie i prawidłowe postępowanie diagnostyczne i lecznicze pacjenta. Szczególne znaczenie ma fakt posiadania tak wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego jak: tomograf komputerowy, cyfrowy mammograf, videokolonoskopy, videogastrofiberoskopy, aparaty USG, laparoskop, nowoczesna aparatura RTG, laboratoryjny sprzęt medyczny, dializatory pozaotrzewnowe oraz najnowocześniejszy sprzęt monitorujący parametry życiowe pacjenta.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 2
  • do najważniejszych zadań Oddziału należy przygotowanie pacjenta do znieczulenia, zapewnienia mu bezpieczeństwa i komfortu podczas zabiegu operacyjnego oraz stworzenia operatorom warunków umożliwiających wykonanie nawet najbardziej skomplikowanego zabiegu operacyjnego. Osiągane jest dzięki wykorzystaniu szerokiego wachlarza znieczuleń dobieranych indywidualnie do każdego pacjenta z uwzględnieniem jego życzeń oraz oczekiwań. Maksymalne bezpieczeństwo osiągamy stosując najnowsze leki oraz środki medyczne, korzystając wyłącznie ze sprzętu jednorazowego, mając do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt anestezjologiczny spełniający światowe standardy bezpiecznego znieczulenia. Pozwala to zabezpieczyć 8 stanowisk, na których rocznie wykonywanych jest ponad 2500 znieczuleń dla dzieci i dorosłych. Są to znieczulenia: przewodowe splotowe, podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, znieczulenia wziewne, krótkotrwałe znieczulenia dożylne, złożone, długotrwałe znieczulenia ogólne. Uczestniczy w okresie pooperacyjnym pacjentów naszego szpitala, zwracając szczególną uwagę na wydolność układu oddechowego i krążenia oraz wyeliminowanie dolegliwości bólowych. Leczenie opiera się na najnowszych osiągnięciach współczesnej medycyny we współpracy ze wszystkimi specjalistami naszego szpitala pod czujną opieką stale obecnych pielęgniarek.

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: anestezjologia
  • komunikatywna znajomość języka polskiego
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia.

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): 7000 zł. +stażowe 20  procent
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia