Lekarz kardiolog

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ KARDIOLOGII Z PODODDZIAŁAMI: INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ KARDIOLOGII OGÓLNEJ

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W Oddziale leczymy wszystkie choroby układu krążenia, m.in.:

ostre zespoły wieńcowe, w tym zawały serca,
ostrą niewydolność serca,
ciężkie zaburzenia rytmu serca,
zatory tętnicy płucnej,
przewlekłe choroby układu krążenia.

W diagnozowaniu i leczeniu Pacjentów wykorzystujemy metody nieinwazyjne i inwazyjne (częścią Oddziału jest Pracownia Kardiologii Inwazyjnej), w tym m.in.:

wszczepianie i kontrolę stymulatorów oraz kardiowerterów,
całodobową ocenę EKG i ciśnienia metodą Holtera,
badanie echokardiograficzne,
koronarografię i inne badania inwazyjne,
testy wysiłkowe.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 2

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: kardiologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka
 • pomoc mentora