Lekarz anestezjolog

Szpital Powiatowy w Zawierciu

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii istnieje od 2004 roku.
Oddział Intensywnej Terapii znajduje się na parterze szpitala w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co w znacznym stopniu ułatwia szybkie przyjmowanie chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Oddział dysponuje 7 indywidualnymi stanowiskami intensywnej terapii. Każde stanowisko wyposażone jest w pełny monitoring i urządzenia zapewniające wielokierunkową diagnostykę, terapię.
Dział anestezjologii zapewnia znieczulenia i opiekę pooperacyjną w Oddziałach Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, ginekologii i położnictwie, a także okulistyce.
W oddziale diagnozujemy i leczymy:
znieczulenia do wszystkich typów zabiegów, zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych, wykonywanych zarówno w oddziałach zabiegowych, jak i niezabiegowych; intensywna terapia chorych w stanach zagrożenia życia; konsultacje chorych w ramach kwalifikacji przedoperacyjnych do znieczulenia i leczenia operacyjnego; pooperacyjny nadzór nad chorymi bezpośrednio po przebytych znieczuleniach; doraźne interwencje w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala z uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej; uśmierzanie bólu ostrego i przewlekłego. Procedury diagnostyczne w ramach konsultacji przed i pooperacyjnych; diagnostyka chorych w stanach zagrożenia życia, kwalifikacja do leczenia w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii; Procedury diagnostyczne w ramach konsultacji związanych z terapią bólu.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 2

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: anestezjologia
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
  • możliwość zakwaterowania do pierwszej wypłaty, możliwość zatrudnienia w okresie oczekiwania na decyzję MZ