Lekarz chorób wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Opis placówki medycznej:

Celem nadrzędnym dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim jest dążenie do świadczenia usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także zatrudnionym przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Szpital udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, realizuje zadania wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia. Działalność SPZOZ w Sokołowie Podlaskim realizowana jest w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, dysponujemy 280 łóżkami szpitalnymi rozmieszczonymi w 10 oddziałach szpitalnych w tym Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Oddział Chorób Wewnętrznych posiada 64 łóżka, nowoczesne wyposażenie.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 2

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata
 • specjalizacja: Lekarz choroby wewnętrzne
 • praca w oddziale i/lub Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Nocnej Pomocy Lekarskiej
 • znajomość języka na poziomie komunikatywnym.

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w znalezieniu pracy dla współmałżonka
 • pomoc mentora