Pielęgniarka

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid-19.

Szpital przyjmuje pacjentów w stanie „ostrym” wymagającym szybkiej interwencji medycznej oraz chorych skierowanych do leczenia ambulatoryjnego.

Dysponujemy bazą 374 łóżek w 8 Oddziałach i 2 Zakładach Opiekuńczo Leczniczych oraz Hospicjum Stacjonarnym. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok. 13 000 pacjentów (dane za 2017 rok). Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczona jest w 20 poradniach. Rocznie udziela się ok. 88 000 konsultacji specjalistycznych (dane za rok 2017).

Gabinet lekarza POZ umiejscowiony jest w administracyjnym budynku wraz z poradniami specjalistycznymi. Takie rozwiązanie spowodowało, że nasi pacjenci mogą rozwiązać swój problem zdrowotny w jednym miejscu.

Przy oddziale ginekologiczno-położniczym działa szkoła rodzenia. Nasze doświadczone położne pomagają przyszłym mamom przygotować się do wielkiego wydarzenia, jakim jest narodzenie dziecka. W naszym szpitalu rocznie rodzi się ok. 1100 dzieci (dane za rok 2017).

Na zasadach outsourcingu uruchomiano na terenie Szpitala stację dializ, centrum diagnostyki obrazowej „tomograf komputerowy + rezonans magnetyczny” oraz laboratorium medyczne. Takie rozwiązania pozwoliły na kompleksową obsługę z zakresu ochrony zdrowia dla wszystkich mieszkańców powiatu tczewskiego.

Nadrzędnym celem działania szpitala jest zapewnienie wszystkim pacjentom świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi zatrudnionych w nim pracowników oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnego sprzętu przy zachowaniu procedur i metod zabiegowych.
W celu utrzymania wysokich standardów jakości świadczonych usług staramy się na bieżąco modernizować i poprawiać estetykę budowlaną szpitala oraz wyposażamy nasze oddziały w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 10

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: wszystkie
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu pielęgniarki

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • pomoc specjalisty
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • możliwość otrzymania wsparcia finansowego na cele mieszkaniowe (nawet do 4500 zł. Wsparcia)
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka