Lekarz radiolog

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc “Odrodzenie” im. Klary Jelskiej

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Opis placówki medycznej:

Szpital Odrodzenie to ośrodek, który:
 • Leczy zachowawczo schorzenia płuc w tym przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę, sarkoidozę, zapalenia płuc, nowotwory płuc.
 • Wykonuje pełny zakres zabiegów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.
 • Posiada największe doświadczenie w operacyjnym leczeniu schorzeń grasicy, a w szczególności miastenii. Obecnie zabiegi tego typu wykonywane są przy zastosowaniu własnej, nowatorskiej, małoinwazyjnej techniki operacyjnej.
 • Dysponuje największym w kraju doświadczeniem w operacjach bronchoplastycznych i angioplastycznych płuc, pozwalających oszczędzić część miąższu płucnego.
 • Wykonuje na szeroką skalę operacje pierwotnie nieoperacyjnych nowotworów płuc po wcześniejszym przygotowaniu neoadjuwantną chemio- i radio- terapią.
 • Wykonuje pełny zakres zabiegów w dziedzinie chirurgii przełyku: operacje uchyłków, refluksu żołądkowo – przełykowego, urazów przełyku, zwężeń nowotworowych i nienowotworowych z zastosowaniem rekonstrukcji z żołądka, jelita cienkiego lub grubego, wprowadzenie stentów do przełyku.
 • Leczy operacyjnie zespół górnego otworu klatki piersiowej metodą resekcji I żebra oraz wideotorakoskopowej sympatektomii piersiowej.
 • Prowadzi najszerzej zakrojony w Polsce program radykalnego leczenia skojarzonego złośliwego międzybłoniaka opłucnej.
 • Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w leczeniu chirurgicznym ropnych schorzeń klatki piersiowej i jej narządów oraz wysięków opłucnych.
 • Prowadzi szkolenie lekarzy z całej Polski. Organizuje dwa razy w roku, jedyny w kraju kurs chirurgicznego leczenia urazów klatki piersiowej oraz ropniaków opłucnej.
 • Prowadzi indywidualne szkolenia lekarzy i studentów z całej Polski w zakresie chirurgii klatki piersiowej.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: radiologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia