Doctor of gynaecology

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Job requirements:

  • specialization: gynaecology

Working hours and system:

  • full time
  • and/or shifts

The employer offers:

  • period of employment: 5 years
  • salary (gross): negotiable
  • type of employment: negotiable
  • assistance in finding accommodation